რეაბილიტაციის ცენტრი

ფიზიოთერაპიის კაბინეტი (ელექტროფორეზი, დიადინამია) და სამკურნალო მასაჟი.