ონკოლოგია

გეგმიური ქირურგია, გეგმიური ამბულატორია, ქიმიოთერაპია;