ინტენსიური თერაპია

ინტენსიური მოვლის I დონის პაციენტებისითვის, ინტენსიური საწოლები გამოყოფილია ყველა განყოფილებაში. გარდა ამისა, ფუნქციონირებს ზოგადი ინტენსიური განყოფილება, რომელიც არის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტის შემადგენელი ნაწილი.