ამბულატორია (რაიონული პოლიკლინიკა)

მრავალპროფილურია, 35 საექიმო კაბინეტით, რომელსაც ემსახურება 35 ექიმი და 21 ექთანი. პოლიკლინიკის ერთ-ერთი უპირატესობაა მისი სიმძლავრე (პოლიკლინიკას ერთდროულად 500 პაციენტის გატარების შესაძლებლობა აქვს).